Abdel Đozić: Imamo loš kvalitet Studija koje prethode izdavanju okolinske dozvole

U Sarajevu  je 19.07.2017. godine u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma održan sastanak sa predstavnicima nevladinih organizacija iz oblasti okoliša, predstavnicima UNEP-a i ambasada SAD-a i Švicarske.

Ispred Udruženja za zaštitu prirode i okoline „Aer Aqua Terra“ aktivno učešće u diskusiji uzeo je dr.sc. Abdel Đozić, vanr.prof.  Razgovaralo se o realizaciji zaključaka sa tematske sjednice o zagađenosti zraka, koja je nedavno održana u Federalnom parlamentu. Ministrica Đapo je predočila i nova zakonska rješenja koja se tiču zaštite okoliša, upravljanja otpadom i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost. Đapo je kazala da je u pripremi Zakon o zaštiti okoliša u kojem će se posebna pažnja posvetiti sistemu okolinskih dozvola kako bi se poboljšala njihova efikasnost.

Jedna od novina u tom zakonskom rješenju je da će doći do olakšavanja i skraćivanja procedure izdavanja okolinskih dozvola sa sadašnjih 120 na 60 dana. Predstavnici nevladinog sektora su podržali skraćivanje tih procedura naglasivši pritom da to ne smije biti na uštrb kvaliteta. Profesor Đozić je posebno istakao loš kvalitet Studija koje prethode izdavanju okolinske dozvole, razgovaralo se o problematici Energy Solution i ekstremno lošem kvalitetu zraka u našem gradu. Predstavnici NVO iz Tuzle iznijeli su ekološke probleme sa kojima se susreću u Tuzlanskom kantonu, posebno ističući problem šljačišta, kako zatvorenog, tako i postojećeg odlagališta pepela iz termoelektrane.

Ministrica je istakla da će poduzeti potrebne aktivnosti u cilju zaštite zdravlja građana i rješavanja ovog problema. Od konkretnih aktivnosti u narednom periodu dogovoreno je instaliranje senzora za mjerenje zagađenosti zraka u Sarajevu, Tuzli, Lukavcu, Kaknju i Zenici preuzeti uzorci će se analizirati i predočiti u studiji. Ovaj projekat podržat će ambasade SAD-a i Švicarske.

Kategorije
LUKAVAC
Facebook Pagelike Widget

POVEZANI ČLANCI