Benjamina Karić (SDP) nova gradonačelnica Sarajeva

Od svoje 18. godine je članica SDP-a, a od 2019. godine je i potpredsjednica svoje partije.

Benjamina Karić (SDP) izabrana je za novu gradonačelnicu Sarajeva. Gradsko vijeće Grada Sarajeva danas je na konstituirajućoj sjednici jednoglasno izabralo za gradonačelnicu Grada Sarajeva Benjanimu Karić koju je predložila Socijaldemokratska partija.

Nakon bezuspješnog pokušaja da se izabere Bogić Bogićević za gradonačelnika Sarajeva, novi prijedlog SDP-a je Benjamina Karić.

“Biti izabrana za gradonačelnicu grada u kojem sam rođena, u kojem sam napravila prve korake, u kojem sam završila škole i fakultete, u kojem sam gradila akademsku karijeru, u kojem sam stekla iskrene prijatelje, u kojem sam zasnovala porodicu i gdje planiram živjeti do kraja života”, oglasila se nakon izbora Karić.

“Svojom upornošću, učenjem i predanim radom sam ostvarila sve svoje dosadašnje uspjehe. To je sve što treba za uspjeh i za rezultate i to je ono što nosim sa sobom i u Gradsku upravu Sarajeva.”

“Zahvalna sam za veliku podršku koju imam od svoje porodice, prijatelja, studenata, partijskih drugova, radnih kolega i svih ostalih koji su bili uz mene. Sarajevo ne trpi oholost, niti sebičnost. Sarajevo je starije od svake funkcije, od svakog pojedinca i toga trebamo biti svjesni u svakom trenutku. Priča o Sarajevu je nadvremenska.”

“Niko nije pametan kao svi, zato vas pozivam da zajedničkim snagama vratimo zlatno doba Sarajeva. Hvala vam svima na velikom broju čestitki, ali moram istaknuti jednu čestitku, čestitku gospodina i velikog čovjeka Bogića Bogićevića”, poručila je nova gradonačlenica Sarajeva.

Pravo i Filozofija

Karić je rođena 1991. godine u Sarajevu, od 18. godine je član SDP-a, a od 2019. godine je i potpredsjednica partije.

Uporedo je diplomirala na dva fakulteta, na Pravnom fakultetu i na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta. Dobitnica je Srebrene značke za izuzetan uspjeh na dodiplomskom i postdiplomskom studiju.

Karić je poznata kao najmlađa doktorica pravnih nauka u BiH i prva poslijeratna doktorica klasičnog rimskog prava. Autor je više od pedeset publikacija, knjiga, članaka i prijevoda sa latinskog jezika. Akademskim radom se bavi od završetka studija i prošla je zvanja od demonstratora, asistenta, višeg asistenta i docenta. Tečno govori engleski i njemački jezik.

Uzimajući u obzir da Statut Grada Sarajeva propisuje obaveze u pogledu nacionalne pripadnosti rukovodstva Gradskog vijeća i Gradske uprave, po nacionalnoj pripadnosti doc.dr. Karić se izjašnjava kao Ostali.

Doc. dr. Benjamina Karić (rođ. Londrc) udata je i majka je jednog djeteta.

Karić je članica Socijaldemokratske partije (SDP) BiH, a predložena je nakon što se iz utrke povukao Bogić Bogićević.

Za njen izbor glasalo je svih 26 prisutnih vijećnika.

Rođena je 1991. godine u Sarajevu, a izjašnjava se kao Ostali. Karić će naslijedit Abdulaha Skaku (SDA) i postati 39. osoba načelu Sarajeva i tek druga žena. Podsjećamo, prije nje istu je funkciju obnašala i Semiha Borovac.

Kategorije
BIHOKO NAS

POVEZANI ČLANCI