Da li će Gradačac, Živinice, Gračanica i Srebrenik dobiti status grada?

Poslanici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH razmatrat će danas, po skraćenom postupku, prijedloge zakona kojima bi Čapljina, Ljubuški, Gradačac, Visoko, Živinice, Gračanica i Srebrenik dobili status grada.

Riječ je o prijedlozima lokalnih zajednica koje su podnijele inicijativu Vladi FBiH kako bi dobile status grada. Da bi opštine Čapljina, Ljubuški, Gradačac, Visoko, Živinice, Gračanica i Srebrenik postali gradovi neophodno je da inicijativu potvrde oba doma Parlamenta FBiH.

Na redovnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH pred poslanicima će se naći i Nacrt zakona o podršci porodicama sa djecom, kojim se predviđa da sva socijalno ugrožena djeca na području FBiH imaju dječiji dodatak.

Dječiji dodatak bi se finansirao iz federalnog budžeta čime bi bila otklonjena diskriminacija s obzirom na to da je sada isplata dječijeg dodatka zavisila od finansijske moći kantona.Dječiji dodatak se u zavisnosti o kojem je kantonu riječ kreće od devet do 50 KM. Tim zakonom se daju ista prava svim nezaposlenim porodiljama u FBIH, a koje sada u nekim kantonima i nemaju nikakvu naknadu.

Pred poslanicima Predstavničkog doma naći će se i Prijedlog zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica.Tim zakonom se udovoljava zahtjevima boraca, prvenstveno za javnu objavu registra boraca, te uvođenje boračkog dodatka.

Na dnevnom redu sjednice je i Prijedlog zakona o otpisu poreskih dugovanja fizičkih lica – rezidentna FBiH koji su ostvarili prihode iz inostranstva po hitnom postupku.

Kategorije
OKO NAS

POVEZANI ČLANCI