JP Rad Lukavac: Servisne informacije za dan 22.08.2017.

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima je uredno. Redovne aktivnosti su u toku, obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica, kontrola i zamjena vodomjera, obračun potrošnje vode, održavanje ulične rasvjete, čišćenje kolektora.

Odlukom o vodosnabdijevanje čl. 5:
Vodoprivredni objekti za snabdijevanje vodom (u daljem tekstu: objekti za vodosnabdijevanje ) na području općine Lukavac su brane i akumulacije, vodozahvati, bunari, kaptaže sa odgovarajućom opremom, postrojenje za prečišćavanje vode, rezervoari, cjevovodi i drugi pripadajući objekti.
Pod vodozahvatima se podrazumijevaju izvorišta, zahvati na vodotocima, jezerima i akumulacijama i slično.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.

Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina ćije izvršenje prati nadležna općinska služba. Danas je planirano košenje trave, okopavanje cvijeća, metenje mašinsko i ručno.

Odlukom o komunalnom redu čl. 108:
Kućnim smećem, u smislu ove Odluke smatraju se čvrsti otpaci koji nastaju u stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada, poslovnim prostorijama, garažama, i dvorištima, a koji se po svojoj veličini mogu odlagati u posude za kućno smeće.
Kućnim smećem ne smatraju se: zemlja, otpaci i ostaci građevinskog materijala, šljaka, podrumsko, dvorišno i tavansko smeće u većim količinama, kao i drugi otpaci koji nastaju u procesu industrijske, zanatske, građevinske, poljoprivredne ili druge proizvodnje i slično.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon 035/ 555 096, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.

Kategorije
LUKAVAC

POVEZANI ČLANCI