Komisija za Statut i propise odgovara na neosnovane prozivke pojedinih vijećnika OV Lukavac

Na mail redakcija@zona047.ba je stigao Demant/saopćenje članova Komisije za statut i propise na dešavanja oko posljednje sjednice OV Lukavac kojeg prenosimo u cjelosti:

S obzirom na to da je u protekla dva dana na račun rada Komisije za statut i propise, predstvake, zaštitu prava i sloboda građana kao radnog tijela Općinskog vijeća Lukavac, u lokalnim medijima, na internet portalima, a naročito na 10. redovnoj sjednici OV Lukavac, izneseno niz netačnih tvrdnji i konstatacija, pogrešnih tumačenja pravnih normi, ali i neprimjerenih poziva i pritisaka na članove Komisije, osjećamo potrebu da se oglasimo.

Dana 17.07.2017.godine (ponedjeljak), na način kako je uobičajno – putem mail-a, predsjednik Komisije Halilagić Irfan je Stručnoj službi OV Lukavac predložio sazivanje sjednice Komisije za Statut i propise za 24.07.2017.godine, a u skladu sa članom 27. Poslovnikom o radu Općinskog vijeća („Službeni glasnik općine Lukavac“, 5/06), odnosno najmanje 5 dana prije održavanja sjednice. Stručna služba OV je istog dana, do kraja radnog vremena sačinila POZIV za sastanak (sa prijedlogom Dnevnog reda) koji će se održati na zakazani datum (24.07.) u 7,30 sati.

komisija zakazivanje

Prethodno je predsjednik, prilikom ustaljenih konsultacija sa članovima Komisije radi određivanja termina sjednice, upoznat da će u narednom periodu najmanje dva člana biti na godišnjem odmoru, te eventualno odsutna sa sjednice.

komisija poziv

Sjednici Komisije koje je i održana na zakazan termin (24.07. u 7,30 sati) prisutvovalo je četiri člana (Irfan Halilagić – predsjednik /SDA/, Sadina Kuduzović /SDP/, Jasenko Osmić /SDA/ i Mirza Dugonjić /nac.manjine – Mehmed Suljić/, dok su tri člana bila odsutna (Amra Kišić /DF/, Ermin Prijić /SDA/ i Mirela Zećo /SBB/). Konkretno, od odsutnih, dva člana su bila na godišnjim odmorima, dok je jedan član pred sam početak sjednice Komisije, obavijestio predsjednika Komisije da neće biti u prilici prisustvovati sjednici iste, a iz razloga neodložnih obaveza na poslu.

Kako je članom 30. Poslovnika o radu određeno da „radno tijelo može da radi ako sjednici prisustvuje većina članova radnog tijela, a zaključke donosi većinom glasova izabranih članova radnog tijela“, to su 4 prisutna člana (od 7 ukupno izabranih) imala kvorum za rad i punopravno odlučivanje.

Nakon usvojenog Dnevnog reda i razmatranja prijedloga Odluke o imenovanju povjerenika MZ Bikodže, gdje Komisija nije imala primjedbi na predmetni materijal, pristupilo se radu po drugoj tačci Dnevnog reda – Razmatranju Zahtjeva za prispitivanje odluka donesenih na 9. redovnoj sjednici OV Lukavac. Uvodne riječi po materijalu je dala predstavnica Službe Općinskog načelnika nakon čega je otvorena diskusija i razmatranje.

Iz rasprave koja je uslijedila po ovoj tačci jedan i jedini prijedlog eventualnog stava/zaključka Komisije je iznio predsjednik Komisije. Pomenuti prijedlog je bio da se Komisija ne upušta u meritum ovih Odluka, obzirom da je članom 33. Poslovnika o radu, a koji uređuje nadležnosti Komisije definisano da ista „razmatra nacrte i prijedloge odluka, drugih porpisa i općih akata, koje donosi Vijeće u pogledu njihove usklađenosti sa zakonima i pravnim sistemom“. Imajući u vidu da su sporne odluke kao takve već usvojene od strane Vijeća, to Komisija nije u obavezi niti je nadležna retroaktivno razmatrati iste. Također, u prvih skoro 6 mjeseci nakon konstituisanja OV Lukavac, Komisija za statut i propise nije niti bila imenovana, a u tom periodu je donesen niz odluka Vijeća koje u konačnici NISU retroaktivno razmatrana od strane Komisije.

Ovdje posebno napominjemo da su predmetne odluke uvrštene u Dnevni red i donešene po hitnom postupku u smislu člana 121. Poslovnika o radu koji između ostalog kaže da se „…prijedlog odluke može podnijeti Vijeću bez prethodne rasprave u odgovarajućim tijelima Vijeća“, a što u se konkretnom slučaju odnosi i na Komisiju za statut i propise. Upravo iz ovog razloga, Komisija i nije razmatrala pomenute odluke u fazi prijedloga odnosno prije nego li su usvojene od strane Vijeća.

Prilikom glasanja po prijedlogu predsjednika, a vezano za Zahtjev za preispitivanje u cjelini, tri člana Komisije su bila ZA, dok je jedan član bio/glasao SUZDRŽAN. Napominjemo da je član koji je bio suzdržan, jedino na taj način i mogao glasati obzirom da je istovremeno i prijedlog za UO JZU „Dom zdravlja“ Lukavac. U suprotnom, da se pomenuti član izuzeo od glasanja, samo izjašnjavanje o bilo kojem prijedlogu bi bilo bespredmetno jer tri člana Komisije ne mogu donijet punopravnu odluku ili stav.

Obzirom da prijedlog nije dobio potrebnu većinu glasova „izabranih članova radnog tijela“ – dakle 4 glasa ZA, a naročito iz razloga što nije bilo drugih eventualnih prijedloga stava/zaključka, to Komisija nije donijela stav po ovom pitanju, te je rad po tačci zaključen.

Moramo posebno podvući činjenicu da nakon diskusije, osim pomenutog, nije iznesen niti jedan drugi prijedlog mogućeg stava/zaključka Komisije osim pomenutog, pa ni eventualno onaj kojim bi se Komisija upustila u meritorno i suštinsko razmatranje predmetnih odluka. S tim u vezi, posebno ističemo da je pomenuti, jedini istaknuti prijedlog, onaj predsjednika Komisije, podržao svojim glasom ZA i član Komisije ispred SDP-a.

Upravo zbog te činjenice su neshvatljivi prvo pritisci da se Komisija održi (a nesporno je održana), a nakon toga i silna prozivanja i  napade na samoj sjednici OV.

Obavijest

Nakon održane sjednice Komisije, u toku dana, Stručna služba je dostavila mail-om predsjedniku Komisije na uvid izrađene Zaključak odnosno Obavijest, čije ispravnost je predsjednik potvrdio.

U toku istog dana u lokalnim medijima, na portalima i društvenim mrežama počinju se „vrtiti“ Javni pozivi, prije svega OO SDP Lukavac kojim se traži od Komisije da ista održi sastanak, iako je sjednica Komisija uredno okončana nešto prije 9,00 sati.

Na samoj sjednici OV Lukavac je izneseno niz netačnih, proizvoljnih i neutemeljenih tvrdnji pojedinih političkih aktera, od toga da Komisija nije održana, da je „zakazana ad-hoc“, da nije imala kvorum za rad, pa nakon što su valjda saznali da je Komisija održana, da Komisija nije uvrstila u Dnevni red i razmatrala zahtjev za preispitivanje, da je 4 člana dovoljno za stav, da treba tri člana koja su bila odsutna razriješiti dužnosti, pa do poziva na ostavku svim članovima Komisije.

Sve te navode i dezinformacije odgovorno i sa sigurnošću osporavamo. Komisija ja uredno, u skladu sa Poslovnikom o radu OV, sazvana i odražana, o svim tačkama se raspravaljalo i diskutovalo, na sve tačke i materijale su prisutni članovi mogli iznositi pojedinačni prijedlog mogućeg stava ili zaključka Komisije. Vezano za nedolazak predsjednika ili članova Komisije na samu sjednicu OV, upućujemo na član 115. Stav 3. Poslovnika o radu OV, koji kaže da „Komisija iz reda svojih članova određuje izvjestioca za sjednicu Vijeća koji može obrazložiti mišljenje i prijedlog Komisije“. Iz razloga što mišljenja odnosno prijedloga nije bilo ni po jednoj razmatranoj tački, to nije bilo neophodno ni prisustvo predsjednika/članova Komisije na sjednici Vijeća.

Naglašavamo, Komisiju čini 6 pravnika. Činjenica jeste da smo delegirani u ime političkih subjekata, a naspram izbornog rezultata, ali u donošenju odluka, prijedloga, stavova i sl. na prvom mjestu smo vođeni zakonskim propisima.Iz navedenog razloga pozivamo pojedine vijećnike da ne „glume“ pravnike kad to nisu već da se edukuju i informišu prije nego što se odluče da za govornicom, u medijima i sl. iznose optužbe, neistine itd. U suprotnom bit ćemo prinuđeni da zaštitu svog stručnog kredibiliteta i zaštitu svoje ličnosti potražimo zakonskim putem. Dalje, Komisija će i u budućnosti, sve dok joj traje mandat, donositi stavove, odluke, mišljenja i sl. u skladu sa zakonskim  propisima i svojim ovlaštenjima, a ne kako to nekim političkim akterima odgovara.

Zbog svega navedenog, ovom prilikom  pozivamo sve one koji su nas prozivali, posebno OO SDP,  da istim medijskim putem i na prvoj sljedećoj sjednici OV pošalju i javno izvinjenje članovima Komisije, te da ubuduće malo prouče pravne norme prije nego li se upuste u egzibicionizam na terenu koji im je očito nepoznat.

U potpisu: članovi Komisije za statut i propise, predstavke, zaštitu prava i sloboda građana

Halilagić Irfan, dipl.pr. – predsjednik,

Mirza Dugonjić, dipl.pr. – član

Jasenko Osmić, dipl.pr. – član,

Ermin Prijić, dipl.pr. – član.

Kategorije
LUKAVAC

POVEZANI ČLANCI