Kvalitet zraka na najvećem broju mjernih stanica u FBIH zadovoljavajući

Kvalitet zraka na najvećem broju mjernih mjesta u Federaciji BiH jučer je bio zadovoljavajući.

Zabilježena su mala prekoračenja koncentracija propisanih graničnih vrijednosti koncentracija lebdećeih čestica PM10 na dva mjerna mjesta u Sarajevu, jednom mjernom mjestu u Zenici i Goraždu i Živinicama.

Osim u Živinicama, gdje je izmjereno 120 ug/m3 lebdećih čestica, te koncentracije su bile znatno niže od onih kakve su bile u ovom dijelu godine.

Koncentracije sumpordioksida su prekoračene samo na dva mjerna mjesta u Zenici, također u malom obimu.

Slično stanje kvaliteta zraka očekuje se i danas, a značajniji porast koncentracija se ponovo može očekivati od četvrtka.

Za sprovedbu koraka i mjera za sprečavanje prekomjernog zagađenja zraka nadležne su kantonalne i općinske institucije.

Za savjetovanje o ponašanju građana u takvim situacijama nadležne su zdravstvene institucije.

Kategorije
OKO NAS

POVEZANI ČLANCI