Nakon prozivki načelnika Edina Delića, Mirza Mujagić podnio neopozivu ostavku na mjesto Predsjednika NO JP “Rad” Lukavac! (VIDEO)

Nakon što je načelnik Edin Delić javno isprozivao Predsjednika NO JP “Rad” Lukavac, Mirzu Mujagića da je on jedini kriv što je prekinuta i obustavljena isporuka vode, te ga nazvao “magistrem nečeg”, Mujagić nije ostao imun, te je za RTV Lukavac dao svoju izjavu.

Izjavu pročitajte tekstualno i poslušajte u video prilogu.

SAOPĆENJE ZA JAVNOST OPĆINE LUKAVAC

“Poštovani građani općine Lukavac,
Obraćam vam se kao predsjednik Nadzornog odbora JP Rad d.o.o. Lukavac, a kao odgovor na plasiranje informacija načelnika Edina Delića da ja, Mirza Mujagić, prekidam isporuku vode Lukavcu.

Obzirom da u ovom trenutku ne mogu priuštiti luksuz audio i video izjave, nastojat ću što konciznije i jasnije uputi odgovor i dostaviti informaciju javnosti.
Naime, Nadzorni odbor je dana 07.12.2020 godine, uvažavajući mišljenja i preporuke članova Uprave JP Rad d.o.o. Lukavac, direktora i Službe za pravne poslove, donio Odluku kojom ne daje saglasnost direktoru za potpisivanje Ugovora o prodaji vode sa GIKIL-om u formi i sadržini u kojoj je dostavljen, iz već objavljenih razloga.

Nadzorni odbor je zauzeo stav da bi potpisivanje takvog ugovora predstavljalo kršenje odredbi Zakona i drugih propisa kojim se reguliše rad JP Rad d.o.o. Lukavac, te pokretanje niza administrativnih nepravilnosti nesagledivih posljedica.

Nadzorni odbor nije prekinuo i obustavio isporuku vode. Svjesni ovakve paradoksne i teške situacije Nadzorni odbor je uputio Zahtjev nadležnim općinskim službama za hitno djelovanje kako bi zajedničkim naporima pronašli rješenje za novonastalu situaciju.

Umjesto zajedničkog napora, individualno kao predsjednik Nadzornog odbora, od načelnika Delića primam javnu prozivku razočaravajuće sadržine. Prozivka se fokusira na sljedeće elemente:

Prvo, degradiranje i ponižavanje mene kao stručne osobe, navodeći i koristeći termin „magistar nečega“ smatram krajnje nekorektnim. Moram reći, Mirza Mujagić je magistar političkih nauka i svršenik fakulteta političkih nauka, specijalizacija „javna uprava“ na internacionalnom univerzitetu u Maleziji.

Ovo nije prvi puta da se moja stručnost uzima i nastoji prikazati u negativnom kontekstu. Shodno tome, primoran sam da kažem da je Mirza Mujagić studije završio na univerzitetu čiji rang na međunarodnoj pozornici varira daleko iznad prosjeka domaćih univerziteta. Pored toga, kako stoji u nostrifikaciji diplome, a što se može i provjeriti, fakultetsko obrazovanje u trajanju od 4 (četiri) godine sam okončao za 2 (dvije) godine i 9 (devet) mjeseci.

Od povratka sa studija i završetka stručnog osposobljavanja u trajanju od godinu dana i za 200,00 (dvijestotine) KM mjesečno u Općini Lukavac, tj. od 2018. godine još uvijek se nalazim na birou za zapošljavanje kao magistar političkih nauka. Još jedan paradoks naše zbilje: stručna osoba u oblasti javne uprave ne može i nije stručna da nadzire rad javne uprave.

Dalje, moj trenutni politički angažman nije uslovljen zapošljavanjem, uhljebljavanjem niti bilo kakvom materijalnom ličnom koristi. Moj angažman u Stranci demokratske akcije je produkt želje i vizije za reformacijom stranke, povratku vrijednostima, normama i principima na kojima je ona temeljena i osnovana, a koji se crpe sa izvora tradicije, vjere i kulture koje kao jedan narod u jednom vremenu i prostoru baštinimo. Ono što je utkano u korijenu ideje Stranke demokratske akcije će biti predstavljeno na dostojanstven i doličan način, slijedeći političku misao koja u svome fokusu prati čovjeka u potpunom historijskom kontekstu i štiti njegov interes. Djelujem i nastojim raditi stručno, profesionalno i odgovorno.

Baš kao što sam od prvih školskih dana i kroz kasnije školovanje prioritet podjednako davao kako intelektualnoj tako i moralnoj dimenziji, za svoj rad odgovaram i stručno i moralno.

Vlast zahtjeva i podložna je moralnoj odgovornosti ogromnih srazmjera i za onoga koji je posjeduje veliki je teret. Mirza nije vladao, nije imao vlast i u misiji koju je odabrao, promocija političkih vrijednosti, nije mu potrebna ni vlast ni pozicija ni fotelja.

Prema trenutnim rezultatima izbora, izabran sam za vijećnika u općinskom vijeću Lukavac. Kao pobornik konstruktivnih ideja, misli, pristupa pa i politika, nadao sam se drugačijem početku i radu. Ovakav odnos prema politici, kakav je izgrađen na našoj općini i politika koja promoviše prije svega „ubistvo ličnosti oponenta“ je paradigma koja je devastirajuće prirode. Mržnja, netrpeljivost i dominacija su koncepti koji su zasjenili koncept mladosti, koja rađa novu viziju i pristup, i mogući su razlozi zbog kojih sam trenutno jedini vijećnik ispod 30 (tridesed) godina starosti, s potencijalnim izuzetkom vijećnika ispred nacionalnih manjina.

Ovakav način komunikacije sa političkim sagovornicima, pa makar bili opozicioni, omalovažavanje i degradiranje, predstavljaju demotivirajući faktor zbog kojeg ću kao mlada, stručna i perspektivna osoba razmisliti o mogućem napuštanju mandata općinskog vijećnika. Odluka neće biti utemeljena na nesposobnosti praćenja ritma ovakve nakaradne političke igre, već sa željom i potrebom očuvanja stručnog i moralnog integriteta. Onoga trenutka kada donesem ovakvu odluku ja ću skinuti sa sebe teret dugovanja svome narodu i svojoj zemlji. Iako od vlasti, prijašnje i sadašnje, i kao učenik i kao student nisam dobio podršku, pa kasnije ni uživanje u lagodnosti poslovnog angažmana, osjećao sam obavezu i gajio ideju da sam ja, a i svi mi pojedinačno dužni vratiti svojoj zemlji i svojoj zajednici, što su bili naš zrak, naši putevi, naši učitelji, prijatelji i potpora.

Uzimajući sve navedeno u obzir, a i činjenicu da objava načelnika Delića, na kojoj stoji moja fotografija i informacije zavodljivog karaktera, uzrokuju ličnu fizičku nesigurnost, na što komentari pozivaju, ovim putem javno podnosim neopozivu ostavku kao predsjednik Nadzornog odbora JP Rad d.o.o. Lukavac s nadom da će Lukavac i dalje imati kontinuiranu isporuku vode.”- stoji u saopštenju za javnost sada već bivšeg Predsjednika NO JP “Rad” Lukavac – Mirze Mujagića.

Kategorije
LUKAVAC

POVEZANI ČLANCI