Odobren projekat UM Kruna Bikodže u iznosu 3000 KM

Komisija Fonda za aktivne zajednice donijela je odluku o finansijskoj podršci projektima koji su pristigli na drugom aplikacionom krugu ove godine. Komisija za dodjelu grantova je na svom trećem sastanku u 2016. godini razmatrala 10 aplikacija za sufinansiranje projekata lokalnih grupa za razvoj zajednica, a za 6 aktivnih zajednica odobrena je dodjela sredstava.

Među dobitnicima sredstava našla se i Lokalna grupa za razvoj Bikodže, sa projektom „Zacjevljivanje otvorenih kanala“ u vrijednosti 3.000,00 KM, a nosilac projekta je Udruženje mladih Kruna Bikodže.

Fond za aktivne zajednice je namjenski fond za unapređenje naselja i mjesnih zajednica u Tuzli, Kalesiji, Živinicama, Srebreniku i Lukavcu, koje su uključene u Mrežu aktivnih zajednica. Putem ovog Fonda, podstičemo saradnju i partnerstvo na nivou odabranih naselja u kojima se Lokalne grupe za razvoj zajednica redovno sastaju kako bi aktivno radili na riješavanju problema u svojoj zajednici. Svi projekti koji se predlože za podršku kroz ovaj Fond moraju biti usklađeni sa potrebama zajednice, te uvršteni u godišnji akcioni plan te zajednice. Veoma je važno da se u cijeli proces uključe sva tri sektora, te predstavnici svih građana, posebno onih iz ranjivih kategorija, kao što su mladi, stari, Romi, osobe sa invaliditetom i drugi. Projekti koji budu finansirani iz ovog Fonda treba da pomognu izgradnji povjerenja u zajednici, da potaknu redovnu komunikaciju i saradnju javnog, civilnog i poslovnog sektora, te da zagovaraju za pozitivne promjene na nivou naselja i lokalne zajednice.

Kategorije
LUKAVAC

POVEZANI ČLANCI