OO SDA Lukavac: Podržat ćemo sve što bude u interesu građana i općine Lukavac (FOTO)

Danas je u prostorijama Stranke demokratske akcije održana konferencija za medije, na kojoj su govorili predsjednik Općinskog odbora SDA Lukavac, Tarik Arapčić, te Šef kluba SDA u Općinskom vijeću Ermin Jusufović.

Na samom početku press konferencije medijima se obratio gospodin Tarik Arapčić koji se osvrnuo na političku situaciju u našoj Općini.

press-sda-1

„Mi smo najjača politička partija u Općinskom vijeću Lukavac, i imamo najviše glasova od svih stranaka koje sačinjavaju Vijeće. Imamo najveći broj vijećnika, i logično je da se mnoge stvari moraju dogovarati sa Strankom demokratske Akcije.“

„Na sastanku sa Općinskim načelnikom koji smo imali predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu, gospodin Hankić i ja, u jednom vrlo otvorenom ragovoru ja sam mislio da smo dogovorili sve stvari koje su vezane za sjednicu Općinskog vijeća i da tu neće biti nekih posebnih problema, s tim da smo se dogovorili da tu ipak ide odluka o privremenom finansiranju. Međutim ono što smo dogovorili nije se ispoštovalo, te se sjednica odvijala onako kako se odvijala.“

„Želim da podvučem jednu stvar sve što bude u interesu općine Lukavac, i građana općine Lukavac SDA će podržati. Da li će imati drugačiji pogled na neke druge stvari u odnosu na načelnika i opoziciju, to može biti, ali da ćemo mi nešto osporiti, toga ni kojem slučaju neće biti.“

„Problem nama je česti medijski istupi i napadanje SDA kako je ona ta koja nešto opstruira ili  želi nešto da koči. Neusvajanje budžeta i neusvajanje sporazuma sa Vladom TK, apsolutno neće ništa prouzrokovati na općini Lukavac. S tim da ostaje da posle nove godine nastavimo pregovore oko budžeta i sporazum sa Vladom TK.“

„Na općini Lukavac vlada mišljenje da načelnik ne vodi Općinu, nego da savjetnik načelnika vodi Općinu, a da je načelnik preopterećen nekin drugim stvarima.“

„Načelniku stojimo na raspolaganju SDA, vijećnici ali taj dogovor mora biti korektan, s druge strane naše mišljenje da načelnik ne kontroliše opoziciju. Oni koji su ga predložili za načelnika (SDP, SDU, DF), mislim da načelnik nema dobru saradnju sa tim ljudima, jer je rečeno bilo da se pokuša da se dogovori da u vijeće dođe na jedan kvalitetan način.“

„Naglašavam, sve što je u interesu Općine Lukavac, mi ćemo sve podržati, ali saradnja mora biti. Ništa se ne podrazumijeva da ćemo podržati a da se to s nama nije konsultovano. „

„Nadamo se da će saradnja sa načelnikom Delićem biti bolja, imali smo i telefonski razgovor koji je bio izuzetno korektan, ne vidim nikakav razlog da bi trebalo u budućnosti da bude nešto drugačije. Mi smo na raspolaganju kao stranka i kao Klub SDA.“

„Bez obzira na sve izjave, stanje u Općini nije teško i neće kočiti ni dalje funkcionisanje kao ni investicije. Odluke o privremenom finansiranju imaju i Vlada TK, kao i Općine iz naše okoline.“

Nakon toga medijima se obratio i gospodin Ermin Jusufović koji se osvrnuo na dosadašnji rad Općinskog vijeća, te na posljednju sjednicu vijeća.

press-sda-3

„Mi smo izabrali .gospodina Mehmeda Suljića za predsjedavajućeg OV, i mi stojimo iza te odluke, a naravno prihvatit ćemo i odluku neke više instance, onda kada se ona dogodi i ako se dogodi.“

„Razmatranje prijedloga budžeta počelo je veoma kasno, svega 10-ak dana smo se bavili budžetom i u tom periodu smo imali dvije tri izmjene, a na kraju i odluka Vlade TK, te nismo u tako kratkom roku mogli sve stvari usaglasiti uključiti sve aktere.“

„Najveće zamjerke za novi budžet tiču se kreditnog zadužena Općine. Prvi dio zamjerke ide na period od osam godina. Mi vjerujemo i očekujemo da će načelnik Delić raditi na ovome, i smatramo da je period od osam godina dug i ostavljamo mogućnost za saradnju u slučaju da napravimo bilo kakav kreditni aranžman na četiri godine za vrijeme mandata gospodina Delića.“

„Kada je u pitanju iznos samog kredita i struktura želim da naglasim da je kredit najbrže rješenje, al SDA smatram da ovo nije najbolje rješenje za građane općine Lukavac. Kada je u pitanju kreditni anuitet mi imamo jednu garanciju prema Komunalnom preduzeću Lukavac, i ona dolazi u bilanse, samo što Općina sredstva koja treba uplaćivati Komunalnom preduzeću, uplaćuje na ime ovog kredita.“

„Kada je u pitanju ovaj komercijalni kredit, anuitet na godišnjem nivou u narednih osam godina uz ova sredstva Komunalnom preduzeću, raste za još 560.000 KM, što iznosi ukupno 962.000 KM u prvoj godini, koje su „grace period“ za ova sredstva, a naš kreditni rejting je 1.228.000 KM, što iznosi 10% od ukupnog izvršenja budžeta u prethodnoj godini. To u prevedenom značenju građani općine Lukavac u narednom periodu neće moći podići više od 1.000.000. kreditnih sredstava.“

„Što se tiče ovog dijela nismo vidjeli neke nove aktivnosti načelnika i nismo takođe vidjeli da je predviđeno nešto značajnije. Na primjer prihodi od prodaje od državnog građevinskog zemljišta, što znači nove investicije i nova radna mjesta. To je jedan veoma značajan resurs i načelnik u ovom veoma kratkom periodu vjerovatno nije stigao da vodi računa o tome.“

„Kada su u pitanju projekti navedeni u ovom budžetu i po kreditnom zaduženju to su svakako projekti koje je izgradila SDA i mi smo čvrsto opredijeljeni za njihovu realizaciju. Mi smo za to da se građani općine Lukavac što manje zadužuju, a u prilog svim našim tvrdnjama najbolje ide činjenica da je prethodni načelnik gospodin Mujkić ostavio gospodinu Deliću zaduženje od 0 KM.“

„Mi smo opredijeljeni da se svi projekti završe u najkraćem roku i mi ćemo u tome istrajati, ali ćemo na tome insistirati da se nalaze i druga sredstva i druge mogućnosti da vidimo više aktivnosti načelnika na terenu kako bi smo što manje zaduživali građane općine Lukavac. Ne želimo da zadužimo svakog našeg građana sa 200 KM u narednih osam godina. Mi smatramo da to u ovom trenutku nije najbolje rješenje.“

„Mi smo otvoreni za razgovore sa načelnikom kada je u pitanju budžet za narednu godinu i da vidimo šta su to prioriteti i šta možemo uraditi bez kreditnih zaduženja.“

„Što se tiče sporazuma sa Vladom TK, javnost treba da zna da je ovaj ugovor potpisao načelnik koji je bio prije gospodina Dževada Mujkića. Takođe odgovorno tvrdim da su ta sredstva namjenski potrošena i to stoji u presudi, a javnosti je predstavljeno drugačije.“

Na samom kraju ispred SDA, Tarik Arapčić i Ermin Jusufović uputili su novogodišnju čestitku svim građanima općine Lukavac.

Kategorije
LUKAVAC

POVEZANI ČLANCI