OO SDP Lukavac: Javni poziv članovima Komisije za statut i propise

Na e-mail redakcije portala Zona047.ba stigao je Javni poziv OO SDP Lukavac upućen članovima Komisije za statut i propise, predstavke, zaštitu prava i sloboda građana kojeg u cjelosti prenosimo bez izmjena:

“ZA: Članovi/ce Komisije za Statut i propise, prestavke i zaštitu prava i sloboda građana, Općinskog vijeća Lukavac

Halilagić Irfan, predsjednik (SDA)
Jasenko Osmić (SDA)
Ermin Prijić (SDA)
Mirza Dugonjić (Mehmed Suljić)
Sadina Kuduzović (SDP)
Mirela Zećo (SBB)
Amra Kišić (DF)
Općinska organizacija SDP BiH Lukavac na ovaj način želi pozvati sve članove Komisije za Statut i propise, predstavke i zaštitu prava i sloboda građana da u skladu sa članom 30. Poslovnika o radu općinskog vijeća izvrše svoju obavezu iz stava 1 (jedan ) i stava 7 (sedam) ovog člana.

  • „razmatra nacrte i prijedloge o dluka, drugih propisa i općih akata, koje donosi Vijeće u pogledu njihove usklađenosti sa , zakonima i pravnim sistemom, razmatra i utvrđuje prijedloge za davanje autentičnih tumačenja odluka, drugih propisa i općih akata Vijeća,
  • razmatra i utvrđuje prijedloge za davanje autentičnih tumačenja odluka, drugih propisa i općih akata Vijeća

Posebno pozivamo predsjednika Komisija, gospodina Halilagić Irfana da poduzme sve aktivnosti kako bi obezbjedio kvorum za održavanje sjednice Komisije za Statut i propise (zbog čega 24.07. nije održana) prije održavanje 10. redovne sjednice Općinskog vijeća Lukavac, kako bi se donio potreban stav o donešenim odlukama koje su stavljene van snage , zbog zahtjeva načelnika općine Lukavac za preispitivanje istih.

Napominjemo da u skladu sa Poslovnikom o radu Općinskog vijeća, član 27., stav 1 (jedan) i 2 (dva).

Predsjednik radnog tijela:

  • organizira rad radnog tijela,
  • saziva sjednice radnog tijela i predsjedava istim…

Želimo ovom prilikom da Vas upozorimo da svjesno izbjegavanje ove dužnosti potpomažete sprovođenje nezakonitih radnji te da će te sigurno snositi pravne posljedice.”

Kategorije
LUKAVAC

POVEZANI ČLANCI