Općinsko vijeće Lukavac: Sjednica prekinuta!

Jučer je u sali PU Lukavac, sa početkom u 16:00 sati održana 9. redovna sjednica Općinskog vijeća Lukavac.

Sjednica je počela razmatranjem Dnevnog reda, što je odmah izazvalo žustru raspravu. Prethodno su tačke 9.(Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Općinskog pravobranilaštva) i 13.(Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu i finansijskom poslovanju za 2016.godinu i Plan rada sa finansijskim planom prihoda i rashoda JZU Dom zdravlja Lukavac), odlukom predlagača (Općinski pravobranilac/v.d. Direktor DZ) povučene sa Dnevnog reda.

Najviše polemike prilikom utvrđivanja Dnevnog reda je izazvala tačka koja se tiče razrješenja dužnosti aktuelnog Upravnog odbora JZU “Dom zdravlja” Lukavac i imenovanja privremenog, te imenovanje privremenih Upravnih odbora JU “Centra za socijalni rad” Lukavac i JP “RAD” Lukavac. Ova tačka je naknadno uvrštena na Dnevni red (17 glasova ZA, 8 glasova PROTIV i 5 SUZDRŽANIH) po hitnoj proceduri.

Ono što je posebno zanimljivo za naše građane , a to je, da je radna verzija Nacrta odluke o Javnim parkiralištima na području gradske zone Lukavca usvojena jednoglasno, te će u okviru obavezne Javne rasprave, građani biti u prilici iznijeti svoj stav o naplati parkinga u gradskoj zoni.

Općinsko vijeće jednoglasno nije podržalo radnu verziju Zakona o dopunama Zakonama o porezu na promet na nepokretnost i prava, obzirom da se istim ukida porez koji je isključivi prihod općine.

Pored navedenog, većinom glasova usvojen je Periodični Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Lukavac za period 01.01.2017.-31.03.2017.godine, dok je Odluka o finansiranju političkih subjekata koji participiraju u Općinskom viječu Lukavac vraćena na doradu.

Važno je napomenuti da su sjednici prisustvovali i 27 doktora i medicinara-tehničara JZU “Dom zdravlja” Lukavac koji su nedavno ostali bez posla u ovoj zdravstvenoj ustanovi, te koji u tom smislu očekuju konkretnu reakciju Općinskog vijeća Lukavac po pitanju njihovog statusa. Iz tog razloga se Općinskom vijeću i javnosti obratila predstavnica sindikata.

Nastavak sjednice je zakazan za četvrtak, 06.07.2017.godine u 18:00 sati.

Kategorije
LUKAVAC

POVEZANI ČLANCI