Program zapošljavanja mladih ljekara na TK

Mladi dokori medicine koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona do kraja ove godine dobit će priliku za zaposlenje. Vlada Tuzlanskog kantona i Zavod zdravstvenog osiguranja su u finansijskom planu za 2017. godinu osigurali 350 hiljada KM za program zapošljavanja mladih ljekara. Ove godine je planirano zaposlenje 28, a trenutno je radno angažovano njih 20.

Cilj ovog Programa je osigurati mladi, stručni kadar u javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona. Na ovaj način mladi ljekari će steći znanje i vještine, a zdravstvene ustanove nadomjestiti nedostatak kadra. Za sada ih je radno angažovano 20. Predviđena sredstva po doktoru medicine planirana su u iznosu od 972 KM mjesečno.

U projektu može učestvovati 13 domova zdravlja sa TK, zatim Univerzitetsko-klinički centar Tuzla te Banja Ilidža u Gradačcu. Radi se o nastavku projekta koji su Ministarstvo zdravstva i Zavod realizovali i u prošloj godini kada je angažovano 45 ljekara.

Ovo je strateški plan rada Vlade i Ministarstva zdravstva TK na zaustavljanju odlaska mladih ljekara iz BiH, ali i osiguravanja nesmetanog funkcionisanja zdravstvenih ustanova ubuduće. Projekt zapošljavanja mladih ljekara, koji provodi Vlada TK jedinstven na području Federacije BiH.

Kategorije
LUKAVAC

POVEZANI ČLANCI