Puračka ćaska uvrštena na listu nematerijalnog kulturnog naslijeđa FBiH

Puračka ćaska – umijeće pripremanja i služenja“ upisana je na listu nematerijalnog kulturnog naslijeđa/baštine Federacije Bosne i Hercegovine kojeg vodi Federalno ministarstvo kulture i sporta, a ova lista je dio Preliminarne otvorene liste nematerijalne kulturne baštine Bosne i Hercegovine.

Puračka ćaska je upisana kao 14-ti element nematerijalne baštine na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine, uz napomenu da je to prvi gastro specijalitet upisan na ovu Listu. Državnu Listu čine elementi sa liste F BiH i liste RS. Preliminarna je zato što predstavlja preliminarni korak za upis na Reprezentativnu listu svjetske baštine koja se vodi pri UNESCO-u., a do sada su iz Bosne i Hercegovine na UNESCO Reprezentativnu listu upisana samo četiri elementa nematerijalne kulturne baštine.

Puračka ćaska je tradicionalno jelo Puračića koje se priprema od mesa uz dodavanje mirođija u zemljanoj posudi (ćasi), a servira u malim zemljanim ćasama, tzv. ćaskama po čemu  je i dobilo ime „Ćaska“.

Priprema i posluživanje ćaske vrši se samo u  posebnim prilikama i posebnim gostima. Zemljana posuda u kojoj se ovo jelo servira dugo drži toplotu tako da uvjetuje poseban način konzumiranja.

Nosioc projekta upisa ovog elementa nematerijalnog kulturnog naslijeđa je Kulturno-umjetničko društvo „Puračić“iz Puračića, a stručnu podršku identifikaciji i upisu elementa dali su i Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, te ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK.

Kategorije
LUKAVACMJESNE ZAJEDNICE

POVEZANI ČLANCI