JKP RAD LUKAVAC

  • JP “RAD” Lukavac pokreće akciju isključenja neplatiša komunalnih usluga

    Javno preduzeće “RAD” Lukavac, izdalo je saopštenje povodom problema sa naplatom komunalnih usluga. Kompletan tekst saopštenja donosimo u nastavku. “U cilju zaštite korisnika koji redovno izmiruju svoje obaveze, pozivamo korisnike da odmah izmire dugovanja koja imaju prema J.P. „RAD“ Lukavac za izvršene komunalne usluge odvoza smeća, isporuke vode i...