JP rad Lukavac

  • Lukavac: Servisne informacije i obavijesti

    JP RAD: Vodosnadbjevanje u gradu i prigradskim naseljima uredna. Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu. Uredna isporuka toplotne energije. Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema programu održavanja čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba. Hitna služba JZU Dom Zdravlja Lukavac: Zabilježeno 9 ljekarskih pregleda, 4 pacijenata poslano...
  • JP Rad Lukavac: Servisne informacije za dan 21.08.2017.

    Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima je uredno. Redovne aktivnosti su u toku, obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica, kontrola i zamjena vodomjera, obračun potrošnje vode, održavanje ulične rasvjete. Odlukom o vodosnabdijevanju čl. 4: Pod komunalnim objektima na području općine Lukavac podrazumjevaju se građevinski objekti sa uređajima, instalacijom i...
  • JP Rad Lukavac, servisne informacije za 18.07.2017.

    Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima je stabilno. Redovne aktivnosti su u toku, obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica, kontrola i zamjena vodomjera, čišćenje kolektora ul. 9. maja. Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu. Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina čije...