TE Banovici

  • Vlada FBiH dala saglasnost za izdavanje energetske dozvole za izgradnju TE Banovići

    Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je  saglasnost Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u postupku izdavanja energetske dozvole investitoru RMU „Banovići“ d.d. Banovići za izgradnju TE „Banovići“, instalisane nazivne snage 350 MW (1×350 MW), odobrene snage priključenja 350 MW (1×350 MW) i planirane godišnje proizvodnje električne energije od...