U općini Lukavac voda sa četiri izvorišta nisu za piće

Općinski sanitarni inspektor Edin Kadić obavještava javnost o rezultatima mikrobiološke analize vode sa javnih izvorišta i česmi na području općine Lukavac.

Uzorci uzeti 15.10.2020. godine od strane uposlenika JZU Dom zdravlja Lukavac ne zadovoljavaju propise Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

Analizirani su uzorci sa izvorišta: javna česma Majdan Modrac, Petrak-javna česma Bistarac, kaptirani izvor Spomen-česma šehidima Turija, spomen-česma Bleković Nihad Babice.

Vodu sa ovih izvorišta prijeupotrebe potrebno je prokuhavati.

Kategorije
LUKAVAC

POVEZANI ČLANCI