Domaćini ovog događaja bili su Udruženje „Strijelac“ Devetak, a koji najavljuju i početak izgradnje centra, odnosno izletišta i rekreativne zone na ovom lokalitetu.

Video prilog: Rtvlukavac