Vijeće MZ Puračić: 159.Vašer neće biti održan

Na proširenoj sjednici Vijeća MZ Puračić, održanoj 30. septembra, usvojen je zaključak kojim Vijeće MZ navodi da nije u mogućnosti da donese konačnu odluku o organizaciji 159. Vašera u Puračiću.

Navodi se, da ne postoji način da se ispoštuje naredba Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 23. jula 2020. godine.

Saopštenje možete pročitati na fotografiji ispod.

Kategorije
MJESNE ZAJEDNICE

POVEZANI ČLANCI