Edin Delić i Jakub Mahovkić održali sastanak sa predstavnicima Sisecam Sode Lukavac

Cilj sastanka kojeg su općinski načelnik Edin Delić i predstavnik Foruma za zaštitu okoliša Jakub Mahovkić održali sa predstavnicima Sisecam Sode Lukavac, uspostavljanje je kvalitetnije saradnje kada je o komunikaciji između Sisecam soda Lukavac i Općine Lukavac riječ zbog adekvatne reakcije u slučaju akcidentnih situacija, kakve su se desile u skoro vrijeme u Lukavcu.

Aida Suljić, inženjer za ekologiju je prisutne upoznala sa dokumentima i planovima koji su u SSL trenutno na snazi, a koji uređuju pitanje različitih vrsta intervencija i mjera. Jula 2013.g., donešeni su Plan sprečavanja nesreća većih razmjera, te Unutrašnji i spoljni plan intervencije, dok je Plan interventnih mjera SSL, iz januara 2016.

Također, na snazi je i Odluka o eksternoj komunikaciji, koja je sastavni dio pomenutih planova, a koja uključuje komunikaciju sa Federalnim ministarstvom okoliša, Federalnom inspekcijom, Štab civilne zaštite, Radio TV Lukavac, što će biti ubuduće dopunjeno. Obzirom da se upravo zbog pravila koje su sadržane u navedenoj Odluci kasnilo sa informacijom prema javnosti.

Planovi će biti u skoro vrijeme revidirani,strukturu dokumenta će biti potrebno promijeniti, pri ćemu će se uvažavati i smjernice koje budu bile predložene od strane Općine Lukavac. Kako je načelnik Delić kazao: „Želimo podići nivo komunikacije između lokalne uprave i Sisecam soda Lukavac čak i iznad onog što je propisano, tako da u svakom trenutku znamo kada dođe do uticaja na okoliš“.

Kategorije
LUKAVAC

POVEZANI ČLANCI