Incijativa zastupnika Naše Stranke, Dennisa Gratza: Kada je alkohol legalan, treba legalizirati i kanabis

Zastupnik Naše stranke Dennis Gratz pokrenuo je inicijativu, preko Federalnog parlamenta, prema državnom Ministarstvu sigurnosti za skidanje konoplje (Cannabis sativa L) sa Tablice I Popisa opojnih droga, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora.

– Pokrećemo ovu inicijativu, uzimajući u obzir stavove medicine i farmacije, kao i pravnu praksu zemalja EU, prvenstveno Slovenije i Hrvatske, gdje je kanabis skinut sa popisa opojnih droga. Držanje kanabisa na listi zabranjenih tvari i biljaka suprotno je mišljenju Komore magistara farmacije FBiH, kao i Komisije za sprečavanje zloupotrebe opojnih droga. Sa stanovišta medicinske struke, kao i progresivne pravne prakse, te više puta izraženih građanskih inicijativa, ne postoji prepreka da se Cannabis sativa L prebaci sa Tablice I (zabranjene tvari i biljke) na Tablicu II (tvari i biljke pod strogim nadzorom), odnosno da se omogući upotreba ove ljekovite supstance u medicinske svrhe – kaže Gratz.

b_160223069

Gratz dodaje da „tromi i neuviđavni sistem koji tvrdoglavo insistira da se kanabis, suprotno mišljenju doktora i farmacetua, zadrži na istoj listi sa teškim drogama, nanosi samo štetu bh. društvu, posebno svim našim sugrađanima kojima je ova biljka potrebna kao lijek“, navodi sed u saopćenju.

Već godinama imamo svjedočenja ljudi, kojima su dijagnosticirana teška oboljena, kao što su multiple skleroza ili karcinomi, a kojima je za umanjivanje bolova pomagao upravo kanabis. Organi za sprovođenje zakona bili su prinuđeni da oboljelim ljudima otimaju lijek i štaviše traže zakonske sankcije za njih, što je u etičkom smislu nedopustivo i predstavlja određenu vrstu sistemskog nasilja, i što mi kao zakonodavna vlast možemo lako promijeniti, dodao je.

– Kao društvo, imamo apsurdnu situaciju da nam je alkohol u potpunosti legaliziran, a kanabis nije, iako svjedočimo stalno tragičnim situacijama, gdje je nasilno i neodgovorno ponašanje sa nerijetko smrtonosnim posljedicama, motivisano alkoholom. Naša stranka će nizom inicijativa, i koristeći sva raspoloživa pravna sredstva, u idućem periodu posvetiti se tome da dekriminaliziramo upotrebu ove ljekovite biljke – zaključio je Gratz.

Kategorije
OKO NAS

POVEZANI ČLANCI