JP Rad Lukavac, servisne informacije za 18.07.2017.

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima je stabilno. Redovne aktivnosti su u toku, obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica, kontrola i zamjena vodomjera, čišćenje kolektora ul. 9. maja.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.

Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba. Danas je planirano, metenje mašinsko i ručno, košenje trave, okopavanje i zalijevanje cvijeća.

Odlukom o komunalnom redu čl. 109. na kompletnom području općine Lukavac obavezan je odvoz kućnog smeća i krupnog otpada. Za organizovanje obaveznog odvoza kućnog i krupnog otpada sa cjelokupnog područja općine odgovoran je davalac komunalnih usluga i nadležna općinska služba za inspekcijske poslove.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon 035/ 555 096, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.

Kategorije
LUKAVAC

POVEZANI ČLANCI