JP Rad Lukavac: Servisne informacije za dan 21.08.2017.

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima je uredno. Redovne aktivnosti su u toku, obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica, kontrola i zamjena vodomjera, obračun potrošnje vode, održavanje ulične rasvjete.

Odlukom o vodosnabdijevanju čl. 4:
Pod komunalnim objektima na području općine Lukavac podrazumjevaju se građevinski objekti sa uređajima, instalacijom i opremom, sama postrojenja, uređaji i instalacije i drugi objekti koji služe za pružanje usluge vodosnabdijevanja korisnicima te usluge, kao i uređeno građevinsko zemljište i druga dobra koja općina posebnim aktom utvrdi kao dobra u općoj upotrebi, a koja služe pružanju navedene usluge.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu. Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina ćije izvršenje prati nadležna općinska služba. Danas je planirano košenje trave, okopavanje cvijeća, metenje mašinsko i ručno, uklanjanje pasa lutalica, čišćenje sedmične pijace.

Odlukom o komunalnom redu čl. 66:
Pijačni red donosi pravno lice ili lice koje samostalno obavlja djelatnost, koje upravlja i održava pijace, uz saglasnost općinske službe nadležne za komunalne poslove.
Pijačnim redom utvrđuje se.
– radno vrijeme pijace;
– proizvodi koji se smiju prodavati na pijaci i raspored prodajnih mjesta na pijaci;
– vrijeme dostave proizvoda na pijacu;
– čišćenje i odvoženje smeća;
– visina naknade za korištenje pijace i
– drugi elementi neophodni za rad pijace.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon 035/ 555 096, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.

Kategorije
LUKAVAC

POVEZANI ČLANCI