Lukavac: Servisne informacije i obavijesti

Hitna pomoć – 72 pregleda ljekara, 95 usluga medicinara, 7 pacijenata upućeno na UKC Tuzla i 2 kućne  posjete.

Elektrodistribucija – Uredno se vrši distribucija el.energije, bez najava isključenja.

„JP Rad“ –vodosnadbjevanje uredno, odvoz smeća po planu kao i higijena grada. Apel građanima da izmire svoja dugovanja

PU Lukavac: Zabilježena dva krivična dijela.

Vatrogasci bez  intervencija.

Kategorije
LUKAVAC

POVEZANI ČLANCI