Lukavčanka Amela Palavrić odabrana za najuspješniju stipendisticu YES Programa

Naša lukavčanka, Amela Palavić je izabrana za najuspješniju osobu od strane YES Alumni asocijacije. Amela je bila stipendistica na YES Programu zahvaljujući kojem je Amela imala priliku na jednogodišnje školovanje u SAD-u, koje je bilo finansirano od strane Američke vlade.

amela-palavricRazlog zbog čega je izabrana je činjenica da je Amela, nakon jednogodišnjeg školovanja u Sjedinjenim državama, izuzetno uspješna u svom školovanju na Pravnom fakultetu u Tuzli ali i zbog uspješnih saradnji sa UN-om i Norveškom ambasadom.

Naime, u zadnje četiri godine Amela je zavrsila niz edukativnih programa iz polja ljudskih prava, porodičnog prava, rodne ravnopravnosti, osnaživanja žena te sprečavanju i sankcionisanju nasilja u porodici. Ona je zajedno sa clanovima pravnog tima Pravnog fakulteta u Tuzli osvojila prvo mjesto u takmičenju pred sudijama Ustavnog Suda BiH i Suda BiH kao najbolji poznavatelj jurisprudencije Evropskog Suda za ljudska prava i Evropske konvencije o ljudskim pravima, međunarodnog prava te krivičnog prava i krivičnog procesnog prava Bosne i Hercegovine bez ijednog izgubljenog suđenja ali i nagradu za najbolji pisani podnesak kao i brojna priznanja i preporuku za zasnivanje radnog odnosa od Ustavnog Suda Bosne i Hercegovine.

Osim toga, aktivni je učesnik u projektima Američke ambasade u Bosni i Hercegovini o čemu govori činjenica da je nedavno boravila u Makedoniji gdje se govorilo u aktivizmu i implementiranju projekata mladih u Bosni i Hercegovini a koji su finansirani od strane Americke ambasade.

Amela trenutno radi na polju internet marketinga a posao u struci kao i daljne školovanje planira da ostvari u skorijoj budućnosti.

Kennedy-Lugar omladinska razmjena i studiranje (YES), je program koji je osnovan od strane SAD-a, koji podrazumijeva stipendiju za učenike srednjih škola (starosti 15 – 17 godina), koji dolaze iz država sa većinskim muslimanskim stanovništvo, da provedu jednu školsku godinu na školovanju u Sjedinjenim državama.

Kategorije
LUKAVAC

POVEZANI ČLANCI