Načelnik Delić: “GIKIL će dobiti sistem za kontinuirani monitoring okolinskih emisija”

Jučer je na zvaničnoj stranici načelnika općine Lukavac – Edina Delić pojavila informacija da će kompanije “GIKIL” Lukavac u skorije vrijeme dobiti sistem za kontinuirani monitoring okolinskih emisija, što u prevodu znači da bi naša općina bila manje zagađena ili skoro nimalo. Šta će od svega biti ostaje nam da vidimo.

Prenosimo vam cijeli tekst sa stranice načelnika Delića:

GIKIL potpisao ugovor za ugradnju sistema kontiuiranog monitoringa okolinskih emisija. Onim koji prate moje ekološke aktivnosti sigurno ne poznato u kojoj mjeri insistiram da se ovi sistemi instaliraju, jer su zakonska obaveza i neizostavni faktor u identifikaciji izvora zagađenja, te provođenju mjera zaštite okoliša.

Prema onom što mi je rečeno odabran je ozbiljan sistem koji će u cjelosti obavljati svoju funkciju. U ovom trenutku vjerujem da je tako, ali svakako ćemo se upoznati sa detaljima u narednom periodu.

Monitoring emisija neće direktno smanjiti emisije samom ugradnjom, ali ćemo u svakom trenutku znati stanje i izvore povećanja zagađenja. Pravovremena indikacija povećanih emisija ubrzat će reakcije, te primorati državu i Upravu da se fokusiramo na najveće uticajne faktore zagađenja i da se nastavi modernizacija fabrike.

Jedan od mojih ključnih zahtjeva u postupku obnove okolinske dozvole je upravo ugradnja sistema kontinuiranog monitoringa emisija. Velika je to investicija i ozbiljan posao. Jedna lasta ne mora činiti proljeće, ali svakako želim ukazati da posljednjih mjeseci GIKIL ulaže napore da popravi stanje održavanja, a evo ušli su i u ozbiljnu investiciju.

I dalje ćemo se kritikovati, vršiti pritisak da se stanje popravlja, ali hajde da budemo korektni i pohvalimo napore i promjenu i stavu i ponašanju. Pokazat će se ovo dobro i za sam GIKIL. Znat ćemo koliko i kad je ovaj zagađivač odgovoran za prekomjerne emisije, a kada nije. U tehnološkom procesu imat će dodatne indikatore performansi.

Dakle ovo je napor kroz koji istovremeno čuvamo i okoliš i radna mjesta. GIKIL je važna karika za našu ukupnu ekonomiju u Bosni i Hercegovini, a posebno treba imati u vidu da “svaki deseti ručak” koji se servira na našoj Općini zarade radnici ove Fabrike.

Ključ za naš grad je kako primorati Upravu i vlasti da se popravlja stanje, ali da pri tome jačamo i našu ekonomsku moć.” – stoji u saopštenju načelnika Delića.

Kategorije
LUKAVAC

POVEZANI ČLANCI