Odgovor premijera Bege Gutića poslaniku SDP-a u kantonalnoj skupštini

Obzirom da je već Dževad Hadžić, SDP-ova perjanica, postavio pitanje, red je da mu se i odgovori. Obzirom na stil pisanja kojim se služio u pitanju, odgovorit ćemo istim, malo slobodnijim stilom, navodi se u odgovoru premijera TK Bege Gutića koji prenosimo u cjelosti:

 

U reagovanju premijera na prvobitni tekst Vas smo se, poslaniče Hadžić, dotakli samo onoliko koliko je trebalo da odgovorimo na vašu inicijalnu izjavu. Kako ste u svojim „pitanjima“ proširili obim diskusije, ni ja se ovom prilikom neću držati obima pitanja koje ste postavili.

S jedne strane razumijem Vašu želju i potrebu da svaku priliku iskoristite za ličnu medijsku promociju, ali ne razumijem potrebu da parcijalno navodite moje izjave i time jasno pokazujete da ne podnosite konkretne rezultate i postignuća ove Vlade Tuzlanskog kantona.

Ali dobro, to je način na kojem vi, već 10 godina, bez ikakvih konkretnih rezultata, opstajete u političkom životu Tuzlanskog kantona, a po osnovu čega ste od 2010. godine po osnovu plaće, paušala i naknada naplatili oko 231.000 KM (po osnovu plate oko 110.000 KM, a po osnovu paušala i naknada oko 121.000 KM). Očito je za Vas, kao bivšeg prosvjetnog radnika, politika unosan biznis u kojem ostvarujete prihode, koje ne bi ste mogli ostvariti baveći se profesorskim poslom.

Kojim rezultatima pravdate primljena finansijska sredstva, a samim tim i na osnovu čega sebi uzimate za pravo da kritikujete bilo čiji rad, posebno uzimajući u obzir da ste, kao bivši sindikalac, ulaskom u politiku, zaboravili svoje dojučerašnje kolege radnike?

Da se vratim na Vaše „friziranje“ moje izjave.

Izdvajanja za kapitalne investicije u oblasti obrazovanja smo sa zatečenih 110.000 KM povećali na 1.364.140,00 KM. U proteklom periodu izgradili smo jednu sasvim novu školu u Stjepan polju i rekonstruisali fiskulturnu salu u školi „Hasan Kikić“, u Gračanici, izgradili novi objekat Područne škole„Gornje Hrasno“ u Kalesiji, a ove godine planiramo izgraditi područne škole Vučkovci i II Etapu izgradnje Područne škole u MZ Požarike, te izgraditi fiskulturnu salu OŠ „Sjenjak“ u Tuzli.

Posebno je bitno spomenuti fiskulturnu salu u OŠ „Sjenjak“, jer je upravo po riječima Vašeg partijskog kolege gradonačelnika Jasmina Imamovića, i on sam bio obmanut Vašim i obećanjima Vlade kojom je predsjedavao SDP, da će sala biti izgrađena 2012. ili 2013.godine.

Ovom prilikom neću spominjati brojne investicije u koje smo u proteklom periodu realizirali u Univerzitet u Tuzli od kojih je najveća spajanje Kampusa na sistem daljinskog zagrijavanja, čija je vrijednost oko pola miliona KM, te pripreme za rekonstrukciju cijelog jednog novog objekta u Kampusu.

Obzirom da ste spomenuli navodnu politizaciju Univerziteta, želim upravo ukazati da smo aktivnostima Vlade zaustavili dalje propadanje Univerziteta, opstruiranje budućih, već najavljenih investicija, nenamjensko korištenje odobrenih sredstava, te finansijski stabilizirali ovu visokoškolsku ustanovu.

Pitanje za Vas uvaženi poslaniče, koliko je škola izgrađeno u krnjem mandatu, dešavanjem naroda smijenjene, Vlade SDP-a?

Obzirom da ste u tom mandatu bili sef Kluba poslanika SDP-a u Skupštini TK, direktno ste bili odgovorni i na vaš lični račun idu možda i najveće zasluge za pogubnu politiku koju je naš Kanton imao u tom periodu, a koja je rezultirala demonstracijama i neredima, koje ponovno ponavljam ne opravdavam i nikada nisam opravdavao.

Također, u vezi sa Vašim referiranjem i ponovnim dezavuisanjem javnosti iznošenjem netačnih i neprovjerenih činjenica, ja i ovu priliku koristim da pozovem istražne i pravosudne organe da procesuiraju sve osobe odgovorne za događaje iz februara 2014. godine, kao i one osobe koje su svojim aktivnostima u tadašnjoj vlasti doprinijele stvaranju socijalnog nezadovoljstva.

U vezi sa Vašim dijeljenjem „moralnih lekcija“, pa Vi, koji ste lično, u mandatu 2010-2014. zabranili direktorima škola u Kalesiji da u radni odnos primaju prosvjetni sa bilo kojeg drugog područja osim Kalesije, ste zadnji koji imaju pravo bilo kome ukazivati na moral i poštenje. Ove prijetnje još uvijek su svježe u pamćenju i mogu ih potvrditi brojni direktori školskih ustanova. Također, zapošljavanje po partijskoj dužnosti i srodničkoj liniji je obilježilo SDP-ov mandat, tako da steVi zadnji koji o tome ima pravo da govori, a o tome govori i narodna izreka „Nije važno šta se priča, nego ko to priča“.

Kada već govorimo o nepotizmu i zapošljavanju po stranačkoj liniji, navest ću samo sporno zapošljavanje Vaše snahe u Dom zdravlja u Tuzli.

Zbog Vašeg odnosa, Vaš je brat procesuiran kao radnik Obavještajno – sigurnosne agencije (OSA), a Vi i dalje, koristiteći njegove veze sa OSA-om, i sa drugim partijskim kolegama, prikupljate podatke o političkim neistomišljenicima.

Nažalost te kolege, koje su do nedavno bile SDP-ov kadar, a preko noći su zaposleni u OSA-i, i dalje misle da svoje izvještaje trebaju podnositi Dž.H. i SDP-u, a ne OSA-i.

Kada je u pitanju Vaše tendenciozno prikazivanje smanjivanja izdvajanja za pojedine oblasti, moram istaći da je u tim iznosima sredstava koje vi navodite u velikoj mjeri sudjelovala upravo ova politika i premijer Gutić, koji je tada sjedio na poziciji ministra unutrašnjih poslova.

Molim Vas da sa današnjim izdvajanjima uporedite stavke u Budžetu, koje su bile izdvajane nakon što je SDA tada napustila Vladu TK.

Neosporna je činjenica da je upravo tada počeo strmoglavi pad i urušavanje kantona. Počelo je nerealno planiranje kantonalnog budžeta, trošenje novca za koji nije postojalo realan izvor prihoda, a time i nekontrolisano gomilanje kantonalnog deficita i stvaranje obaveza generacijama koje dolaze.

Za razliku od tadašnjeg perioda, konkretna, a ne samo deklarativna, politika ove Vlade je stabilizacija Budžeta. To smo dokazali smanjenjem kumuliranog deficita sa 99 na manje od 56 miliona KM.

Da smo novac usmjeravali u pravom smjeru govore i podaci zvanični Službe za zapošljavanje i Poreske uprave. Upravo je zahvaljujući našoj politici i, za privredu stimulativnim mjerama, broj zaposlenih, prvi puta nakon rata veći je od broja nezaposlenih u našem kantonu.

Za razliku od cifri koje spominjete u svom „pitanju“ i nerealnog „pumpanja“ Kantonalnog budžeta zarad ispunjavanja ličnih i stranačkih želja skupštinskih stranaka i poslanika, ova Vlada je zauzela čvrst stav i novčane tokove usmjerila u ispravnom pravcu.

Da govorim istinu pokazuju i finansijski izvještaji javnih preduzeća. U vrijeme trajanja kratkotrajnog mandata SDP-ovog direktora JP RTV TK, ukupan dug ovog javnog preduzeća porastao je za oko jedan milion KM. I taj dug nova Uprava i Vlada Tuzlanskog kantona uspješno saniraju.

Kako na kraju spominjete po čemu će čija Vlada biti upamćena, drago nam je da smo u ovom mandatu riješili pitanje svakodnevnih protesta, blokada saobraćajnica i svih onih ružnih slika, koje nam je Vlada SDP-a ostavila u amanet nakon februara 2014.

Ipak, mislim da je daleko veći grijeh i pred Bogom i pred narodom, ograničiti primanja porodilja za vrijeme porodiljskog odsustva sa 90% prosječnog ličnog dohotka porodilje, na maksimalno 90% ličnog dohotka, ukoliko isti ne prelazi prosječnu plaću  u Federaciji BiH, što je uradila Vlada kojom je upravljao SDP. Zahvaljujući ovoj, za natalitet, veoma destimulirajućom odlukom, mnogi mladi ljudi danas posebno razmišljaju i planiraju svoje potomstvo.

Kada su u pitanju naše odluke, slažemo seda će nezadovoljnih ljudi uvijek biti, ali je pitanje na koji način oni imaju pravo da izražavaju svoje nezadovoljstvo. Sigurno da svojim protestima nemaju pravo ugrožavati prava drugih građana ovog kantona, a zakonska rješenja slična ovom našem, prisutna su u većini demokratskih zemalja.

Istovremeno i na kraju ovog odgovora želim podcrtati da su rješenja, koja je u proteklom periodu ponudila i realizirala ova Vlada Tuzlanskog kantona, na kraju rezultirala neuporedivo većim brojem zadovoljnih osoba.

Da li vi to možete reći za stanje koje ste ostavili 2014. godine nakon mandata SDP-a?

Na kraju, i Vaš medijski istup, kao i uopće Vaše političko ponašanje, jasan je pokazatelj da nemate ideju, plan i viziju za predstojeću kampanju koju ste započeli mnogo prije predviđenog termina.

Pokazatelj i jedino relevantno mjerilo naših aktivnosti su građani Tuzlanskog kantona. A oni su ovu vlast i naše rezultate na proteklim lokalnim izborima 2016.godine nagradili sa oko 6.000 glasova više nego 2014.godine, a time i epitetom „pobjednička“. Kao jedini relevantan sud, oni će naše rezultate vrjednovati i 2018. godine.

Uvaženi poslaniče Hadžić, samo Vaše obraćanje meni na način kako ste to učinili pokazuje da ste politički pobačaj SDP-a i da se na ovakav način pokušavate nametnuti na neku od lista za izbore 2018. godine. U tom naumu imate moju ličnu podršku, jer dok god Vi budete perjanica SDP-a izborni rezultat i konačna pobjeda Stranke demokratske akcije neće biti upitna, navodi se u reagovanju premijera TK Bege Gutića.

(Izvor: Tip.ba)

Kategorije
Uncategorized

POVEZANI ČLANCI