Ponovno zagađen zrak u Lukavcu: Stečeni uslovi za proglašenje epizode pripravnosti

U Lukavcu su stečeni uslovi za proglašenje epizode pripravnosti (na osnovu
mjerenja SO2), budući da su mjerenja u Lukavcu tri dana zaredom pokazala prekomjernu koncentraciju SO2.

Naime, granična vrijednost SO2 je 350 µg/m³ dok je u Lukavcu danas u 12:00 sati izmjereno 579,5 µg/m³.

Povodom ovog prof. Abdel Đozić preporučio je mjere koje treba preduzeti kako bi se smanjila zagađenost zraka kao i kako bi se očuvalo zdravlje građana Lukavca:

– Upozorenje rizičnim grupama stanovništva za smanjenje kretanja,

–  Apeli za smanjenje korištenja motornih vozila,

– Zabrana kretanja za teretna motorna vozila, ukupne mase preko 7,5 tona u
određenom vremenu na određenim saobraćajnicama

– Upozorenje da  je kažnjivo svako spaljivanje otpada u domaćinstvima  i
pozivanje, da će se u slučaju da postoje sumnje da se vrše takve
nedozvoljene radnje, prijaviti nadležnim inspekcijama i/ili komunalnim
redarima općina i kantona i

– Poziv pravnim licima, vlasnicima ili  korisnicima  kotlovnica  ili
ložišta,  da  preduzmu  sve potrebne tehnički izvodive mjere kako bi se
smanjile emisije u zrak uključujući korišćenje drugih, ekološki
prihvatljivih energenata (biomasa, plin i niskosumporni ugljevi)  i
čišćenje dimovodnih instalacija.

– Ostale mjere za koje opštinske/gradske službe civilne zaštite i
Kantonalni štab civilne zaštite procijene da mogu doprinijeti poboljšanju
kvaliteta zraka.

Takođe, na kraju se postavlja pitanje zašto niko od nadležnih Općinskih službi se nije očitovao po ovom pitanju, te zašto niko nije upozorio građane Lukavca.

Kategorije
LUKAVAC

POVEZANI ČLANCI