Ski klub Lukavac: Uspješno završena škola skijanja na Vlašiću

Ski klub Lukavac od 15. januara realizovao je školu skijanja „Ski kamp Vlašić 2017“ u trajanju od 6 dana.

„Iz godine u godinu broj članova se povećava što nas posebno raduje kao i činjenica da svake godine pored članova koji dolaze sa naše Općine sve veći broj učesnika naših kampova dolaze i iz drugih  gradova (Tuzla, Gračanica, Sarajevo, Cazin i dr.) Škola skijanja je realizovana na planini Vlašić pod nazivom „SKI KAMP VLAŠIĆ 2017“ u trajanju od 6 dana počev od 15 januara tekuće godine.  Zahvalnost u napredku rada kluba kao Predsjednik Skupštine uputio bi ostalim članovima našeg Ski tima: prof. Damiru Ahmetoviću (predsjednik kluba), prof. Semiru Begiću, prof. Damiru Haračiću, Jasminu Hankiću te našoj instruktorici Jasmini Bojić, koji su uložili veliki trud i vrijeme da se kamp realizuje na ovom nivou,“ istakao je prof. Dževad Džibrić uz napomenu da će i u narednom periodu Ski klub Lukavac imati potporu Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli kao i do sada.

ski-klublukavac1

Ski klub „Lukavac“ egzistira još od davne 1983 godine da bi prestao sa radom početkom ratnih dejstava u BiH-a i ta neaktivnost je trajalala sve do 2005 godine kada grupa profesora tjelesnog i zdravstvenog odgoja pokreće sekciju tj. organizacioni oblik „Sportskog Društva Lukavac“ pod nazivom Ski Klub Lukavac gdje su se uspješno i iz godine u godinu organizovale škole skijanja pretežno na planini Vlašić kao i na skijalištu Kladanj. Do 2013 godine napredak u radu kao i drugi materijalno – tehnički uslovi su poboljšani i ispunjeni su svi uslovi za formiranje zasebnog udruženja koje iz postojeće sekcije prelazi u Sportski klub pod nazivom SKI KLUB „LUKAVAC“ i postaje član Ski saveza Federacije BiH-a a automatizmom po statutu istog i član Ski Saveza BiH-a.

ski-klublukavac2

Kategorije
SPORT

POVEZANI ČLANCI