U Lukavcu, Tuzli i Živinicama prekoračenja srednjih vrijednosti sumpordioksida i visoka koncentracija lebdećih čestica

U toku jučerašnjeg dana kvalitet zraka je ozbiljno narušen na skoro svim mjernim mjestima u Federaciji BiH.

Na svim mjernim mjestima (Lukavac, Tuzla, Zenica, Sarajevo, Goražde, Živinice, Jajce i Ivan-sedlo) izmjerene su srednje dnevne vrijednosti prašine PM10 (čestice promjera manjeg od 10 mikrometara) više od 50 ug/m3, što čini zakonski propisanu graničnu vrijednost za ocjenu kvaliteta zraka, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZ).

U Zenici su jučerašnje izmjerne vrijednosti nešto niže nego dan ranije, međutim i dalje je Zenica grad sa najlošijim kvalitetom zraka u Federaciji BiH, barem što se tiče mjesta iz kojih FHMZ dobija podatke.

Dnevne koncentracije sumpordioksida u tom gradu su se kretale između 380 i 530 ug/m3. Propisana granična vrijednsot za ovaj polutanta iznosi 125 ug/m3. Koncentracije lebdećih čestica PM10 su se kretale od 260 do 300 ug/m3. Po saznanjima FHMZ-a, iako nemaju direktno pristup podacima sa općinske stanice – u Kaknju je situacija slična zeničkoj.

U Sarajevu su koncentracije lebdećih čestica PM10 jučer imale blago nižu vrjednost u odnosu na prethodni dan.

Koncentracije azotnih oksida su značajno pale (za oko 40 posto) i nakon što su dva dana za redom bile prekoračene propisane granične vrijednosti za ovaj polutant, jučer do tih prekoračenja nije došlo. Emisiju azotnih oksida uzrokuju uglavnom vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem.

U Tuzli, Lukavcu i Živinicama situacija sličan kao prethodni dan – prekoračenja propisanih koncentracija srednjih dnevnih vrijednosti sumpordioksida i visoke koncentracije lebdećih čestica. Koncentracije navedenih polutanata su nešto niže nego je to slučaj u Zenici.

U Jajcu i Goraždu su i dalje prisutne visoke koncentracije lebdećih čestica u zraku.

Prema meteorološkoj slici – u pojedinim dijelovima Bosne će doći do poboljšanja meteoroloških uslova i u toku dana već se može očekivati postepeni pad koncentracija zagađujućih materija u zraku.

Tokom sutrašnjeg dana se očekuje značajniji pad koncenntracija.

Očekuje se destabilizacija atmosfere što će za posljedicu imati privremeni nestanak temperaturne inverzije. Ova destabilizacija će biti praćena i umjerenim količinama padavinama, a od četvrtka se očekuje ponovno postepeno pogoršanje uslova.

Za sprovedbu koraka i mjera za sprečavanje prekomjernog zagađenja zraka nadležne su kantonalne i općinske institucije.

Za savjetovanje o ponašanju građana u ovakvim situacijama nadležne su zdravstvene institucije.

Kategorije
LUKAVAC

POVEZANI ČLANCI