U Opštinama Gračnica i Petrovo uočen veliki pomor ribe u rijeci Spreči

Veća količina uginule i ošamućene ribe tokom proteklog vikenda uočena je u rijeci Spreči na području opština Gračanica i Petrovo, a ribari tvrde da je uzrok pomora zagađenje ove rijeke do kojeg, kako kažu, dolazi nekoliko puta godišnje.

Predstavnik Ekološko-sportsko-ribolovnog društva “Drijenča” iz Gračanice Almir Čelić kaže da su ribari u nedjelju primijetili veće jato mrtve ribe kao pluta rijekom Sprečom ka Doboju. Dodao je da je uočena i znatna količina ošamućene ribe koja spas traži u priobalju.

– Obavijestili smo nadležne kantonalne i federalne institucije, a do zagađenja Spreče dolazi četiri puta godišnje u periodu kada industrijska postrojenja oko Lukavca ispuštaju otpadne vode – rekao je Čelić i dodao da, iako su zagađivači poznati, na upućene zahtjeve od nadležnih institucija nisu dobili konkretne odgovore, osim da je istraga protiv N. N. lica u toku.

Sekretar Sportsko-ribolovnog udruženja “Bosna” Doboj Zdravko Radić kaže da je po dojavi ribara obišao Spreču u Petrovu, te da se oko rijeke osjeti miris hemijskih jedinjenja. Rekao je da zbog formiranog leda na pojedinim dijelovima u rijeci nije uočio uginulu ribu, ali je kod kolektora komunalnih otpadnih voda primijetio jato riba.

– Ovo ukazuje na zagađenje i da riba traži mjesto sa dotokom svježe vode – kaže Radić.

Radić i Čelić dodaju da zagađenje Spreče prijeti da uništi živi svijet u vodi i da ovu rijeku pretvori u industrijski otpadni kanal, što bi izazvalo ekološku katastrofu.

U Republičkom inspektoratu RS kažu da nisu zaprimili prijavu o zagađenju rijeke, te da nisu izašli na teren.

 

Kategorije
OKO NAS

POVEZANI ČLANCI