Uz mnogo bure i prepirki prekinuta 2. redovna sjednica OV Lukavac (FOTO)

Danas je u sali PU Lukavac sa početkom od 09:00h održana 2. Redovna sjednica Općinskog vijeća Lukavac.

Sjednicu je otvorio predsjedavajući OV – Mehmed Suljić. Prisutno je bilo 29. vijećnika, od čega su dva opravdano bila odsutna. Konstatovano je da je stvoren kvorum te je predsjedavajući zvanično i otvorio sjednicu.

Sjednici je prisustvovao načelnik Edin Delić sa svojim saradnicima i savjetnicima.

Suljić je na početku obrćanja kazao da je načelnik Delić predložio da se na dnevni red uvrste i odluke o komunalnim taksama, te da se riješi održavanje zelenih površina na području Općine Lukavac.

Također vijećnici iz stranke SDA tražili su da se ukinu tačke dnevnog reda 5,7,9,15,16,17,18 i 19, te su tražili da se po hitnom postupku riješi pitanje „Energy solutiona“.

Zatim je predsjedavajući pozvao načelnika da se obrati prisutnima. Delić je naveo da ništa nije sporno u rješavanju spora „Energy solutiona“, te da će se to rješiti što prije, a da danas nije moguće jer nema materijala za to i da nije ta stvar na dnevnom redu.

Nakon načelnika za riječ se javio Ermin Jusufović iz kluba SDA. On je precizno tražio da se hitno riješi „Energy solution“.  Protiv toga bio je član SDP-a – Adem Mahovkić koji je bio strogo protiv rješenja „Energy solutiona“.

Nakon sat vremena rasprave napravljena je pauza od pet minuta. Nakon pauze javlja se načelnik Delić te predlaže da se nađe razumno rješenje. Kaže kako je prosljedio prijedlog građana vezano za „Energy solution“, ali je njegov stav da se o toj tački rasrpavlja na nekoj od narednih sjednica i da bude sve po pravilima, te je istakao da je nadležnost vijeća i pravobranilaca vezanih za ovaj slučaj. Nakon izlaganja Delića nova pauza.

Poslije pauze za riječ se javio član stranke SDA – Admir Mosorović koji je kazao da je isključivo načelnik za dužen za ovaj slučaj, te da se zamjera službama vijeća što se tiče „Energy solutiona“ te da to svakako pod hitno treba riješavat i pokrenuti stvari sa mrtve tačke. Rekao je također da je „Energy solution“ več dogovoren i da ne vidi problem u tome.

Treba istaći da se ponovo sa ovom tačkom nije slagao izaslanik  stranke SDP – Adem Mahovkić.

Nakon toga za riječ se javio Jakub Mahovkić član stranke SDP, koji je je jasno kazao da upravni spor protiv „Energy solutiona“ nije problem, već je problem spor Federalnog ministarstva okoliša.

Nakon što se desila još jedna malo duža pauza vijećnici su ipak našli kompromis te su konstatovali da će na kraju dnevnog reda pričati o ovom sporu.

Poslije nepuna tri sata prepiranja i svađi usvojen je dnevni red 2. Redovne sjednice Općinskog vijeća Lukavac.

Poslije doručka vijećnika usljedio je nastavak sjednice.

U nastavku sjednice na red su došle dnevne tačke. Najvažnija tačka dnevnog reda bio je Budžet. Vijećali su vijećnici sve do 16:00h ali nisu našli kompromis tako da je sjednica prekinuta te će se nastaviti sutra u 09:00h.

 

Kategorije
LUKAVAC

POVEZANI ČLANCI