Zbog zagađenog zraka: Proglašena epizoda uzbune na području Općine Lukavac

Dana 30.01.2017.g. u 10:46, od strane Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK, proglašena je  epizoda uzbune na području Općine Lukavac, a na osnovu podataka dobivenih sa sistema za praćenje kvaliteta zraka i to sa fiksne stanice locirane u Lukavcu za dane 29. i 30.01.2017.g., po zagađujućoj materiji sumpor dioksid (S02).

U skladu s navedenim, obavještavamo vas, da je za danas u 12 sati zakazana vanredna sjednica Štaba civilne zaštite, na kojoj će se utvrditi mjere u skladu sa Planom interventnih mjera u slučaju prekomjerne zagađenosti zraka, a do tada molimo građane Općine Lukavac, posebno rizične grupe stanovništva, da smanje i izbjegavaju kretanje na otvorenom prostoru.

Također, tražimo da  pravna i fizička lica, koja koriste ugalj kao energent, smanje potrošnju istog na najmanju moguću mjeru ili da ga izmijene nekim drugim ekološki prihvatljivim energentom.

Kategorije
LUKAVAC

POVEZANI ČLANCI